Holotropní dýchání: Jak tato metoda funguje?

Holotropní dýchání je metoda psychoterapie a osobního rozvoje, kterou vyvinuli český psychiatr Stanislav Grof a jeho manželka Christina Grofová. Termín „holotropní“ pochází z řeckých slov „holos“ (celý, kompletní) a „tropos“ (směr, orientace). Jedná se o techniku, která umožňuje dosáhnout změněného stavu vědomí a prozkoumávání nevědomých obsahů.

Co je holotropní dýchání Praha?

Holotropní dýchání Praha pracuje s hlubokým a intenzivním dýcháním, které pomáhá jednotlivci dosáhnout změněného stavu vědomí podobného tomu, co lze zažít například při meditaci nebo během některých náboženských obřadů. Během tohoto procesu se mohou uvolnit nevědomé obsahy, vzpomínky, emoce a zkušenosti, což může vést k hlubšímu pochopení sebe sama, odstranění psychických bloků a podpoře osobního růstu.

Jak probíhá holotropní dýchání kurzy Praha?

Holotropní dýchání se provádí v bezpečném a podpůrném prostředí, kde je jedinec doprovázen zkušenými průvodci nebo terapeuty. Cílem je umožnit osobě prozkoumat svou vnitřní krajinu, získat vhled do svých niterných konfliktů a zkušeností a dosáhnout duševního uzdravení. Klienti jsou povzbuzováni, aby dýchali rychleji a hlouběji, než je běžné. Tímto způsobem se zvyšuje hladina kyslíku v krvi a může dojít ke změnám ve vnímání a vědomí. Holotropní dýchání kurzy Praha jsou skvělou možností, jak do tajů této techniky proniknout.

Bezpečnost u holotropního dýchání

Důležité je zdůraznit, že holotropní dýchání by mělo být prováděno pouze pod vedením zkušeného a kvalifikovaného terapeuta, který je obeznámen s touto technikou. Prožívání hlubších stavů vědomí může být emočně náročné a některé osoby, jako třeba těhotné ženy nebo jedinci s určitými psychickými poruchami, by se měli této terapie vyvarovat. Nejlepší je vyhledat odborníka s certifikací v oblasti holotropního dýchání nebo podobných technik.

Jak se vám tato technika líbí?

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram